1. Bí thư: Đ/c Phan Văn Thành

2. Phó Bí thư: Đ/c Hà Văn Em