Tổ trưởng: LƯƠNG MẠNH KHA

Sinh ngày: 25/04/1964

Quê quán: Quế Châu - Quế Sơn - Quảng Nam

Năm vào ngành: 1985

Giáo viên THCS

Email: khakhaihoan@gmail.com

Số điện thoại: 0935351424 hoặc 0971351424

Các thành viên: 

1/ TRẦN THỊ HOÀNG YẾN - GIÁO VIÊN DẠY TOÁN

2/ ĐỖ HỒNG VINH - GIÁO VIÊN DẠY VẬT LÝ

3/ NGUYỄN THỊ VÂN - GIÁO VIÊN DẠY HÓA

4/ VÕ THỊ KIM OANH - GIÁO VIÊN DẠY CÔNG NGHỆ

5/ TRẦN THỊ NHÂN - GIÁO VIÊN DẠY TIN

6/ TRẦN XUÂN PHONG - GIÁO VIÊN DẠY THỂ DỤC