Tổ trưởng: Mai Phố

Các thành viên:

1/ Đỗ Thị Thủy - Giáo viên dạy Văn

2/ Lê Lợi - Giáo viên dạy Văn

3/ Phan Phước Lợi - Giáo viên dạy Sử

4/ Phan Thị Mỹ Vinh - Giáo viên dạy Tiếng Anh

5/ Nguyễn Thanh Tâm - Giáo viên dạy Nhạc

6/ Đặng Thị Tuyết Sương - Giáo viên dạy Mỹ Thuật