GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn 2, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Email: lehongphonghd1@gmail.com

Điện thoại: 02356511114

 

1. Mô hình hoạt động: 

          Trường TH&THCS, hoạt động theo ................................ của Bộ GD&ĐT.

2. Quá trình thành lập và phát triển:

          Quế Lưu là xã vùng tây của huyện Quế Sơn trước đây, sau khi chia tách trực thuộc huyện Hiệp Đức, cách trung tâm huyện 07 km về phía Tây, có 5 thôn nhưng địa bàn có phần cách trở giữa thôn 4 và thôn 5.

          Tiền thân ......................

          Năm ......, ..................... Hằng năm, trường có khoảng hơn 300 học sinh từ 05 xã về học, ........................

          Năm học ..............., trường được đổi tên thành Trường TH&THCS Lê Hồng Phong theo Quyết định số .......ngày 20 tháng 12 năm 2011 của UBND Huyện Hiệp Đức. .......................

          Năm học ...................................

          Năm học .

          Năm học 2017-2018, .....................................

3. Chức năng, nhiệm vụ được giao: 

          Quản lý và thực hiện công tác giảng dạy và giáo dục cấp TH và THCS trên địa bàn tuyển sinh của 05 xã.

4. Đội ngũ giáo viên: 

          100% đạt chuẩn và trên chuẩn ..................

5. Mục tiêu đào tạo: 
....................................................................

6. Phương châm giáo dục: 

...........................................
.